Street in Chisinau
Plan your trip before you go to MoldovaPrint this page for your referenceEmail this page to your inbox
Travel interests in Moldova

Regulile Oficiale

Moldova 4Ever este o companie a 302 Group, LLC, înregistrată în Statele Unite. Regulile Oficiale ale Concursului de Fotografii

Sponsor

Sponsor este 302 Group, LLC, 2 Sykes Street, Gaithersburg, MD 20877, USA ("Sponsor", “Moldova 4Ever” sau "MD4Ever").

Termene

Tema concursului este „Anotimpuri în Moldova”.

Primul concurs de fotografii pentru Moldova începe la 15 Ianuarie 2009 la miezul nopţii (ora 00:00:00) ora Moldovei şi se termină la 31 Martie 2009, ora 23:59:00 ora Moldovei („Concurs”). Informaţia despre cum se poate intra în concurs şi premii sunt parte din aceste reguli oficiale („Reguli Oficiale”). Prin trimiterea fotografiei participante la concurs („înregistrare”), fiecare participant acceptă Regulile Oficiale şi garantează că înregistrarea trimisă de el/ea se supune tuturor cerinţelor stipulate în Regulile Oficiale. Acesta este un concurs jurizat. Juriul este compus din fotografi profesionişti. Toate deciziile cu privire la câştigători sunt luate de către juriu.

Cine Poate Intra în Concurs

Concursul este deschis pentru toţi participanţii din Moldova şi internaţionali care pot trimite doar fotografii ale Moldovei pe tema descrisă mai sus. Angajaţi ai Moldova 4ever, subsidiarii şi afiliaţii acesteia, precum şi membrii apropiaţi ai familiei lor (soţ/soţie, părinte, copil, soră/frate, şi soţii lor, indiferent de locul de trai) sau persoanele care locuiesc împreună cu angajaţii, indiferent dacă sunt înrudiţi sau nu, nu sunt eligibili.

1. Cum se Intră în Concurs

NU ESTE NEVOIE SA ACHITAŢI NIMIC. Înregistraţi-vă online completând formularul cu informaţia cerută, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon, adresa poştei electronice (email), etc. Vi se va transmite prin email o adresă de Internet unde puteţi încărca fotografiile şi titlul descriptiv al fotografiei (caption) şi trimite în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

Fiecare participant poate trimite fotografii pe toată perioada Concursului, dar numărul total al fotografiilor trimise de un singur participant nu trebuie să fie mai mare de trei (3). Dacă participantul întrece oricare din aceste limite, Sponsorul poate să descalifice la propria discreţie toate înregistrările trimise de participant sau să selecteze la propria discreţie înregistrările care vor participa şi să respingă restul înregistrărilor.

Fiecare înregistrare trebuie să se supună următoarelor cerinţe („Cerinţe asupra Fotografiilor”):
  1. Fotografiile trebuie să fie în format digital. Doar cele trimise on-line vor fi eligibile. Fotografiile de pe film sau tipărite nu vor fi acceptate să intre în acest Concurs. Fotografia poate proveni din una din următoarele surse: aparat digital de fotografiat, scanarea negativelor, transparentelor sau fotografiilor tipărite. Toate fotografiile digitale trebuie să fie nu mai mari de 5 megabytes, trebuie să fie în format JPEG sau .jpg, şi să fie de cel puţin 1600 pixeli lăţime (dacă imaginea este orizontală) sau 1600 pixeli lungime (dacă imaginea este verticală).
  2. Fotografiile trebuie să fi fost făcute în ultimii doi (2) ani înainte de data intrării în concurs şi nu pot participa dacă au mai luat premii la alte concursuri de fotografii în ultimii doi ani.
  3. Nu modificaţi digital fotografiile dvs., în afară de strictul necesar pentru a obţine un echilibru de culoare realistic şi claritate. Orice altă folosire a instrumentelor editoarelor grafice, pentru a schimba fotografia originală este inacceptabilă şi va face ca fotografiile să nu fie eligibile pentru câştigarea unui premiu.
  4. Fotografiile care includ sculpturi, statui, picturi şi alte lucrări de artă vor fi acceptate în cazul în care folosirea lor nu constituie o încalcare a dreptului de autor sau fraudă; concurenţii trebuie să fie pregătiţi să prezinte un acord de exonerare conform prevederilor descrise în compartimentul “Exonerare”. În cazul când sunt fotografiate lucrările altor persoane, acestea vor demonstra un obiect amplasat în mediul său, dar nu cadrul deplin al lucrării cuiva fotografiată de aproape.
  5. Fotografia în întregime, trebuie să fie o singură lucrare dintr-un material fotografic făcut de participantul Concursului. Prin intrarea în Concurs, participantul reprezintă, recunoaşte şi garantează că fotografia trimisă este o lucrare originală creată doar de participant, că fotografia nu încalcă drepturile de autor, mărcile înregistrate, drepturile morale, dreptul la intimitate/publicitate sau drepturile asupra proprietăţii intelectuale a niciunei persoane sau entităţi, şi că nici o altă parte nu are nici un drept, titlu, pretenţie, sau interes asupra fotografiei.
  6. Fotografia nu trebuie, la libera şi propria discreţie a Sponsorului, să aibă conţinut obscen, provocator, defăimător, sexual explicit, dezagreabil sau neadecvat.

Înregistrările vor fi jurizate separat, în conformitate cu Criteriile de Jurizare, definite mai jos. Toate înregistrările trebuie să fie trimise şi primite până la 31 Martie 2009, ora 23.59, ora Moldovei. Confirmarea trimiterii nu este confirmarea recepţionării. Înregistările trebuie să fie trimise de un deţinător autorizat al contului de poştă electronică (e-mail) prezentat în timpul intrării în Concurs. Deţinător autorizat al contului” este definit ca persoana adevărată căreia i se pune la dispoziţie o adresă de e-mail de către prestatorul serviciilor de acces la Internet, prestatorul serviciilor de Internet, deţinătorul domenului de Internet, sau altă persoană sau organizaţie(ex. Afacere, Instituţie de Învăţământ, etc.) care este responsabil de alocarea adreselor de email pentru domenul asociat cu adresa de email trimisă. Sponsorul îşi rezervă dreptul să examineze fotografia originală / materialul sursă pentru a confirma respectarea acestor reguli.

2. Exonerare

Dacă fotografia conţine vreun material sau elemente care nu aparţin concurentului şi/sau care sunt subiect al drepturilor părţilor terţe, şi/sau dacă orice persoane apar în fotografie, concurentul este responsabil să obţină, înainte de trimiterea fotografiilor, oricare sau toate acordurile de exonerare şi permisiunile necesare pentru a permite expunerea şi folosirea fotografiilor în modul descris în aceste Reguli Oficiale fără compensaţii adăugătoare. Dacă o persoană care apare într-o fotografie este sub vârsta majoratului în Moldova, semnătura părinţilor sau tutorelui legal este obligatorie pe fiecare acord de exonerare.

La cererea Sponsorului, fiecare concurent trebuie să fie pregătit să prezinte (în timp de şapte (7) zile calendaristice de la primirea cererii Sponsorului) un acord de exonerare semnat de la toate persoanele care apar în fotografia prezentată, şi/sau de la autorul oricărui material care apare în fotografie, autorizând Sponsorul şi cei autorizaţi de acesta (Părţi Autorizate) să reproducă, distribuie, afişeze, şi creeze lucrări derivate a înregistrării în legătură cu Concursul şi promovarea Concursului, în orice media acum şi de acum încolo cunoscute, inclusiv, dar nu numai: expunerea la o potenţială expoziţie a fotografiilor câştigătoare, publicarea unei cărţi care evidenţiază fotografiile selecte din Concurs, şi publicarea în catalogul turistic al Moldovei 4Ever sau reprezentarea on-line a înregistrărilor sau câştigătorilor Concursului. Toate exonerările trebuie să fie făcute în modul stabilit de Sponsor. Neprezentarea acestor acorduri de exonerare la cerere se poate solda cu descalificarea şi alegerea unui alt câştigător. (Descarcă Acord de Exonerare Personal. Acrobat Reader e necesar pentru a vedea fişierul. Obţine de aici plug-in gratuit)

În mod similar, la cererea Sponsorului, fiecare concurent trebuie să fie pregătit să prezinte (în timp de şapte (7) zile calendaristice de la primirea cererii Sponsorului) o autorizaţie scrisă şi semnată de deţinătorul dreptului de autor a oricărei sculpturi, lucrări de artă, sau alt material cu drept de autor care apare în fotografie, autorizând Părţile Autrizate să reproducă, distribuie, afişeze, şi creeze lucrări derivate ale înregistrării în legătură cu Concursul şi promovarea Concursului, în orice media acum şi de acum încolo cunoscute, inclusiv, dar nu numai: expunerea la o potenţială expoziţie a fotografiilor câştigătoare, publicarea unei cărţi care evidenţiază fotografiile selecte din Concurs, şi publicarea în catalogul turistic al Moldovei 4Ever sau reprezentarea on-line a fotografiilor sau câştigătorilor Concursului. Toate exonerările trebuie să fie făcute în modul stabilit de Sponsor. Neprezentarea acestor acorduri de exonerare la cerere se poate solda cu descalificarea şi alegerea unui alt câştigător. (Descarcă Acord de Exonerare cu privire la Drepturile de Autor. Acrobat Reader e necesar pentru a vedea fişierul. Obţine de aici plug-in gratuit.)

La cererea Sponsorului, fiecare concurent trebuie să fie pregătit să prezinte (în timp de şapte (7) zile calendaristice de la primirea cererii Sponsorului) o autorizaţie scrisă şi semnată de proprietarul oricărei proprietăţi private care apare în fotografie, autorizând Părţile Autrizate să reproducă, distribuie, afişeze, şi creeze lucrări derivate ale înregistrării în legătură cu Concursul şi promovarea Concursului, în orice canal media acum şi de acum încolo cunoscute, inclusiv, dar nu numai: expunerea la o potenţială expoziţie a fotografiilor câştigătoare, publicarea unei cărţi care evidenţiază fotografiile selecte din Concurs, şi publicarea în catalogul turistic al Moldovei 4Ever sau reprezentarea on-line a înregistrărilor sau câştigătorilor Concursului. Toate exonerările trebuie să fie făcute în modul stabilit de Sponsor. Neprezentarea acestor acorduri de exonerare la cerere se poate solda cu descalificarea şi alegerea unui alt câştigător. (Descarcă Acord de exonerare cu privire la Localizare. Acrobat Reader e necesar pentru a vedea fişierul. Obţine de aici plug-in gratuit.)

În scopul acestor reguli oficiale, se va considera că concurentul a primit cererea sau avizul sponsorului, (a) în cazul în care Sponsorul trimite cererea prin poştă, cinci zile lucrătoare de la data trimiterii cererii de către Sponsor, sau, (b) în cazul în care Sponsorul trimite cererea prin email, în ziua în care emailul a fost trimis de către Sponsor.

3. Premiile Concursului

Vor fi selectaţi Câştigătorii Locului Întâi, Doi şi Trei. Câştigătorul Locului Întâi va primi 2500 lei moldoveneşti; câştigătorul Locului Doi va primi 1500 lei moldoveneşti; şi câştigătorul Locului Trei va primi 500 lei moldoveneşti. Premiul nu este transferabil. În plus toate fotografiile premiate vor fi expuse în cadrul Ceremoniei de Înmânare a Premiilor Moldova 4Ever la data şi ora stabilită în scurt timp după expirarea datei limită a concursului.

Potenţialii câştigători vor fi solicitaţi să semneze  şi să înapoieze timp de zece (10) zile după tentativa de notificare, Acordul de Exonerare de Răspundere şi, în cazurile permise de lege, un Acord de Exonerare cu privire la Publicitate şi Acord Personal de Exonerare, pe baza cărora concurentul garantează că este posesorul fotografiei (precum şi al drepturilor de proprietate intelectuală asupra fotografiei prezentate) şi oferă sponsorului şi persoanelor autorizate de acesta dreptul irevocabil, perpetuu şi fără exclusivitate de a reproduce, distribui, expune, şi a crea lucrări derivate a înregistrărilor (împreună cu atribuirea numelui autorului) în legătură cu Concursul şi promovarea Concursului, fără compensaţii adiţionale. Neîndeplinirea şi neprezentarea documentelor cerute de Sponsor până la data limită specificată se poate solda cu descalificarea din Concurs, si alegerea unui alt potenţial câştigător.

Nu se permite transferul, atribuirea sau substituirea premiului de către Câştigător.

NECONFORMAREA, SAU ÎNTOARCEREA NOTIFICĂRII DESPRE PREMIU PRIN POŞTĂ SAU EMAIL, SE POATE SOLDA CU DESCALIFICAREA ŞI ALEGEREA UNUI ALT POTENŢIAL CÂŞTIGĂTOR.

4. Jurizare

Sponsorul va trimite înregisrările Juriului, marcate doar cu un număr de identificare – numele fotografului va fi păstrat confidenţial până când sunt aleşi câştigătorii. Concursul constă din două (2) runde de evaluare. În prima rundă fiecare membru al juriului, fotografi profesionişti („Membrii Juriului”)  vor alege zece (10) înregistrări dintre toate înregistrările eligibile pe baza următoarelor criterii („Criterii de Jurizare”): (1) Creativitate 50%; (2) Calitatea fotografică 50 %. Înregistrările selectate în prima rundă vor merge mai departe în runda a doua. În runda a doua, Membrii Juriului vor alege în mod colectiv Câştigătorii locurilor Întâi, Doi şi Trei pe baza criteriilor de jurizare. În cazul în care este egalitate, înregistrările plasate la egalitate vor fi retrimise Juriului pentru a fi jurizate din nou. Dacă după jurizarea suplimentară egalitatea se păstrează, înregistrarea care are un scor mai înalt după criteriul creativităţii va fi declarată câştigătoare. Câştigătorii vor fi desemnaţi la sau în jurul datei de 14 Aprilie 2009, şi vor fi notificaţi prin email până la 15 Aprilie 2009. Deciziile juriului sunt finale şi obligatorii.

5. Autorizaţie

Prin participare la Concurs, toţi participanţii acordă autorizaţie irevocabilă perpetuă şi fără exclusivitate Părţilor Autorizate să reproducă, distribuie, expună şi să creeze lucrări derivate ale înregistrărilor (împreună cu atribuirea numelui autorului) în legătură cu Concursul şi promovarea Concursului, în orice media acum sau în viitor cunoscută, inclusiv dar nu numai: expunerea la o potenţială expoziţie a fotografiilor câştigătoare; publicarea unei cărţi evidenţiind înregistrări selecte participante la concurs, publicarea pe site sau în catalogul pentru turişti al Moldovei 4Ever evidenţiind înregistrările sau câştigătorii Concursului. Participanţii încredinţează Sponsorului dreptul să acţioneze sau să omită o acţiune care altfel ar duce la încălcarea „drepturilor morale” ale participantului în înregistrările lor.

Expunerea sau publicarea pe website-ul Părţii Autorizate a unei înregistrări nu înseamnă că participantul respectiv va fi ales câştigător. Părţilor Autorizate nu li se va cere să plătească nici o altă plată sau să prezinte o aprobare în legătură cu aceasta. Adiţional, prin intrare în concurs, fiecare participant  acordă Părţilor Autorizate dreptul nelimitat de folosire a tuturor afirmaţiilor făcute în legătură cu Concursul, şi fotografiile sau asemănarea cu participanţii Concursului, sau să aleagă să nu le folosească, la propria discreţie. Părţilor Autorizate nu li se va cere să plătească nicio plată adăugătoare sau să prezinte o aprobare în legătură cu o asemenea utilizare.

6. Limitarea Responsabilităţii

Prin participare la Concurs, toţi participanţii sunt de acord să scuteasca elibereze, şi debrieze de responsabilitate Moldova 4Ever şi partenerii, afiliaţii, subsidiarii săi, agenţiile publicitare, agenţii şi angajaţii, directorii şi reprezentanţii lor de la orice pretenţii, daune sau pagube apărute prin participarea la acest Concurs, sau activităţi legate de Concurs şi acceptarea şi folosirea, folosirea greşită, sau posesia vreunui premiu decernat la Concurs.

Moldova  4Ever nu îşi asumă responsabilitatea pentru erori, omiteri, intreruperi, eliminări, defecte sau întârzieri în producţie sau transmitere; căderea liniilor de comunicaţii, furt sau distrugere sau accesul neautorizat la înregistrări sau la formularele de participare. Moldova 4Ever nu este responsabilă pentru probleme sau defecte tehnice apărute la reţelele sau liniile telefonice, sisteme online de calculatoare, servere sau furnizori, echipament pentru calculator, programe ale calculatorului, faptul că nu a primit emailul cu înregistrări din cauza problemelor tehnice sau congestionarea traficului pe Internet sau pe orice website, eroare umană de orice fel, sau combinaţia lor, inclusiv orice deteriorare a calculatorului participantului sau al altei persoane legat de sau rezultat din participarea, încărcarea sau descărcarea oricăror materiale legate de Concurs.

7. Condiţii

CONCURSUL ESTE DECLARAT NUL UNDE ESTE INTERZIS. Participanţii sunt de acord că acest concurs este subiect al şi se supune legilor Statului Maryland şi întrunirile de judecată se vor face în Maryland, Statele Unite ale Americii. În limita permisă de lege, dreptul de a contesta, de a solicita asistenţă judecătorească sau de a recurge la procedură judiciară sau de altă natură în caz de litigii sau pretenţii ce rezultă din sau sunt asociate cu acest concurs se exclud, iar orice concurent renunţă la unul sau la toate drepturile sus-menţionate. Se pot aplica anumite restricţii. Înregistrările sunt vide dacă Sponsorul constată că fotografia nu este originală sau dacă înregistrările sunt ilegale, incomplete, deteriorate, neuniforme, transformate, contrafăcute, produse în eroare sau obţinute prin fraudă sau furt.

Prin intrare în concurs, concurenţii de asemenea sunt de acord (a) să fie obligaţi de aceste Reguli Oficiale; (b) că deciziile Juriului sunt finale şi obligatorii în raport cu tot ce ţine de Concurs; şi (c) că dacă participantul câştigă, Sponsorul poate utiliza fotografiile câştigătoare şi numele fiecărui câştigător, numele fotografiei, asemănarea sau/şi vocea în orice publicitate sau reclamă legată de Concurs sau viitoare promovări fără compensaţii sau permisiuni (cu excepţia cazurilor intezise de lege). Toate impozitele federale, de stat/provincie/teritoriu, şi impozitele, taxele locale, taxele şi suprataxele (fie străine sau interne, inclusiv pe venit, vânzări, şi taxele de import) pe premii sunt doar responsabilitatea câştigătorilor premiilor. În cazul în care câştigătorul(câştigătorii) oricărui premiu este/ sunt ineligibil(i) nu poate/pot fi găsit/găsiţi sau nu răspund(e) timp de zece (10) zile la notificarea despre câştig precum este cerut de Regulile “Premiile Concursului” descrise mai sus, sau refuză premiul, acesta/aceştia vor pierde dreptul asupra premiului şi Sponsorul la propria discreţie va hotărî dacă va înmâna sau nu premiul altui concurent.

Sponsorul îşi rezervă dreptul să verifice validitatea şi autenticitatea oricărei înregistrări şi/sau concurent (inclusiv identitatea şi adresa concurentului) şi să descalifice orice concurent care prezintă o înregistrare care nu corespunde acestor Reguli Oficiale sau care se amestecă în procesul de intrare în Concurs. Neexercitarea de către Sponsor a drepturilor sale la orice etapă nu constituie renunţarea la aceste drepturi.

8. Dreptul la Anularea sau Suspendarea Concursului

Dacă din oarecare motive Concursul nu poate fi petrecut aşa cum a fost planificat, din cauza virusării calculatoarelor, atacuri externe asupra website-ului Moldovei 4Ever, amesec, intervenţii neautorizate, fraude, eşecuri tehnice, sau din orice alte cauze care ies de sub controlul MD4Ever care defectează sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea, sau derularea adecvată a acestui Concurs, MD4Ever îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, să descalifice orice persoană care se amestecă în procesul de intrare în concurs, şi/sau să anuleze, încheie, modifice sau suspende Concursul. Dacă Sponsorul alege să anuleze sau să încheie Concursul, Sponsorul nu va păstra niciun drept asupra fotografiilor primite.

9. Lista Câştigătorilor

Concurenţii sunt responsabili să se conformeze acestor Reguli Oficiale. Numele câştigătorilor vor fi disponibile online pe www.md4ever.com după 15 Aprilie, 2009.

10. Confidenţialitatea Datelor

Participanţii sunt de acord ca datele personale, în special numele şi adresa, pot fi procesate, distribuite si folosite în scopurile şi contextul Concursului, şi în orice alte scopuri descrise în aceste Reguli Oficiale. De asemenea datele pot fi folosite de către Sponsor pentru a verifica identitatea participantului, adresa şi numărul de telefon sau a verifica în orice alt mod eligibilitatea participantului de a lua parte la Concurs. Participanţii au dreptul să acceseze, revadă, corecteze sau anuleze orice date personale deţinute de Sponsor, prin notificare în scris a Sponsorului la adresa 302 Group, LLC, Departament: Concurs de Fotografii, 2 Sykes Street, Gaithersburg, MD 20877. Datele personale vor fi folosite de către Sponsor şi afiliaţii săi doar în scopurile descrise în acest document.

ANUNŢ PENTRU PERSOANE FIZICE: EXCLUDEREA DIN LISTA POŞTALĂ: Orice persoană (sau altă persoană autorizată) poate alege să excludă numele şi adresa acelei persoane din toate listele folosite de Moldova 4Ever pentru a trimite informaţie turistică sau alte oferte. Pentru a exclude numele persoanei din asemenea liste trimiteţi o cerere de excludere în scris la: 302Group, LLC, Departament: Concurs de Fotografii, 2 Sykes Street, Gaithersburg, MD, 20877.


Bottom Bar